Chọn lọc những mẫu áo đẹp và độc không logo RO – Vandijk tại Bắc Từ Liêm Hà Nội

chọn lọc mẫu áo màu cam giá rẻ đẹp tại Bắc từ liêm

áo không logo tại bắc từ liêm

Ngày 1-4-2014, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) chính thức được thành lập, sau khi được tách từ huyện Từ Liêm. Quận Bắc Từ Liêm có quy mô diện tích và dân số lớn (4.335 ha và hơn 320 nghìn người); hệ thống hạ tầng khung, nhất là hệ thống giao thông chưa phát triển; diện tích đất nông nghiệp và đất quy hoạch vùng xanh đô thị chiếm khoảng một phần tư diện tích của quận. Đội ngũ cán bộ còn thiếu nhiều so nhu cầu thực tế. Đây là những khó khăn, thách thức lớn đối với quận và các phường. Tuy nhiên, bằng nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm cao, chỉ trong thời gian ngắn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã vượt qua khó khăn, từng bước ổn định bộ máy, đạt được nhiều kết quả quan trọng từ công tác xây dựng Đảng đến phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh.

Quận ủy lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Từ đó, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng cao, phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động. HĐND từ quận đến cơ sở đã thể hiện được vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trên địa bàn. Việc đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đạt nhiều kết quả.

Trên cơ sở Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, UBND quận đã thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế; hạ tầng thương mại – dịch vụ được đầu tư; phát triển nông nghiệp sinh thái, sản phẩm nông nghiệp sạch, có giá trị kinh tế cao. Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất trên địa bàn 5 năm qua là 20,4%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Đến năm 2018, cơ cấu ngành thương mại, dịch vụ chiếm 24,38%; ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 73,71%. Giá trị sản xuất nông nghiệp có xu hướng giảm dần, phù hợp với quá trình đô thị hóa của quận. Đáng chú ý, dù các nguồn lực còn khó khăn, nhưng 5 năm qua, quận luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán ngân sách thành phố giao. 5 năm qua thu ngân sách đạt 16.154 tỷ đồng, đạt 139% dự toán thành phố giao.

Bên cạnh phát triển kinh tế, các lĩnh vực trọng tâm như quản lý đất đai, trật tự xây dựng; cải cách hành chính… đều đạt những thành tích nổi bật. Từ năm 2016 đến nay, quận Bắc Từ Liêm liên tục đứng trong tốp đầu của thành phố về ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Sự sáng tạo trong tuyên truyền về ứng dụng CNTT, dịch vụ công trực tuyến như: xây dựng mô hình tổ dân phố điện tử, xây dựng các vi-đê-ô hướng dẫn, tuyên truyền tại các trường học… đã thiết thực hỗ trợ người dân tiếp cận những tiện ích của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Đến nay, tỷ lệ hồ sơ công dân đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại nhà đạt 81,8%, cấp phường đạt 62,7%.

áo bóng đá màu trắng giá rẻ tại hà nội

chọn lọc mẫu áo màu xanh bích tại Bắc từ liêm

Leave a Reply