Mẫu áo bóng đá không logo đẹp nhất 2022 RO-KANTE Tại Huyện Quan Hóa Tỉnh Thanh Hóa

Địa lý
Huyện có diện tích tự nhiên là 995 km² với dân số: 53.070 người. Huyện có vị trí địa lý:

Phía tây giáp huyện Mường Lát và biên giới với Lào khoảng 4,8 km
Phía bắc giáp huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La và huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
Phía đông giáp huyện Bá Thước
Phía nam giáp huyện Quan Sơn
Quan Hóa từng là huyện lớn nhất Thanh Hoá về diện tích và từng là một trong những huyện có diện tích lớn nhất ở Việt Nam (năm 1995) với tổng diện tích lên tới 2.741km2, dân số là 127.000 người, sau này Quan Hoá tách ra làm 3 huyện (Quan Hoá, Quan Sơn, Mường Lát) nên có diện tích như hiện tại.

Quốc lộ 15A chạy qua huyện.

Hành chính
Huyện Quan Hóa có 15 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Hồi Xuân (huyện lỵ) và 14 xã: Hiền Chung, Hiền Kiệt, Nam Động, Nam Tiến, Nam Xuân, Phú Lệ, Phú Nghiêm, Phú Sơn, Phú Thanh, Phú Xuân, Thành Sơn, Thiên Phủ, Trung Sơn, Trung Thành.

Lịch sử
Sau năm 1954, huyện Quan Hóa có 16 xã: Hiền Chung, Hồi Xuân, Nam Động, Phú Lệ, Phú Nghiêm, Phú Xuân, Quang Chiểu, Sơn Lư, Sơn Thủy, Tam Chung, Tam Lư, Thiên Phủ, Trung Hạ, Trung Thành, Trung Thượng, Trung Xuân.

Ngày 6 tháng 3 năm 1963, chia xã Tam Chung thành 3 xã: Tam Chung, Trung Lý, Pù Nhi; chia xã Sơn Thủy thành 2 xã: Sơn Thủy và Sơn Điện; chia xã Trung Thành thành 2 xã: Trung Thành và Trung Sơn.

Ngày 13 tháng 4 năm 1966, chia xã Hiền Chung thành 2 xã: Hiền Chung và Hiền Kiệt; chia xã Nam Động thành 3 xã: Nam Động, Nam Tiến, Nam Xuân.

Leave a Reply