Mẫu áo bóng đá không logo đẹp nhất 2022 RO-KLOPP tại Huyện Thạch Thàn Tỉnh Thanh Hóah

Địa lý

Một phần rừng đặc dụng của huyện Thạch Thành thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương
Huyện Thạch Thành nằm ở phía bắc tỉnh Thanh Hóa, có vị trí địa lý:

Phía đông giáp huyện Hà Trung và thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
Phía tây giáp huyện Cẩm Thủy và huyện Bá Thước
Phía nam giáp huyện Vĩnh Lộc
Phía bắc giáp huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình và huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
Huyện Thạch Thành có diện tích 559,19 km²[2], dân số năm 2009 là 136.264 người[3], mật độ dân số đạt 244 người/km².

Hành chính
Huyện Thạch Thành có 25 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Kim Tân (huyện lỵ), Vân Du và 23 xã: Ngọc Trạo, Thạch Bình, Thạch Cẩm, Thạch Định, Thạch Đồng, Thạch Lâm, Thạch Long, Thạch Quảng, Thạch Sơn, Thạch Tượng, Thành An, Thành Công, Thành Hưng, Thành Long, Thành Minh, Thành Mỹ, Thành Tâm, Thành Tân, Thành Thọ, Thành Tiến, Thành Trực, Thành Vinh, Thành Yên.

Lịch sử
Thời thuộc Hán là miền đất thuộc huyện Dư Phát. Thời Tam Quốc – Lưỡng Tấn – Nam Bắc Triều là miền đất thuộc huyện Phù Lạc. Thời Tuỳ – Ðường, Ðinh – Lê – Lý là miền đất thuộc huyện Nhật Nam[4]

Thời Trần – Hồ, miền đất này nằm trong hai huyện Tế Giang và Yên Lạc. Vì thế, huyện Thạch Thành ngày nay được hình thành từ hai huyện Tế Giang và Yên Lạc thời Trần – Hồ mà thành. Quá trình hình thành và sáp nhập diễn ra như sau:

Huyện Yên Lạc thời Lê Quang Thuận (năm 1460) đặt là huyện Thạch Thành, cho lệ vào phủ Thiệu Thiên (nay là phần đất thuộc đông nam huyện Thạch Thành bây giờ).
Huyện Tế Giang thuộc lưu vực sông Bưởi (còn gọi là sông Bảo, sông Tế Giang). Ðời Lê Quang Thuận đổi tên Tế Giang thành Bình Giang, đời Trung Hưng gọi là huyện Quảng Bình. Thời Tây Sơn đổi là huyện Quảng Bằng. Ðầu thời Nguyễn đổi lại thành huyện Quảng Bình. Năm Minh Mạng thứ 2 (năm 1821), đổi tên thành Quảng Ðịa, sau lại đổi tên là huyện Quảng Tế[4].

Leave a Reply