Mẫu áo bóng đá không logo đẹp nhất 2022 RO-LAMPARD Tại Huyện Vĩnh Lộc Tỉnh Thanh Hóa

Địa lý
Huyện Vĩnh Lộc nằm ở phía bắc tỉnh Thanh Hóa, có vị trí địa lý:

Phía bắc giáp huyện Thạch Thành
Phía nam giáp huyện Yên Định
Phía tây giáp huyện Cẩm Thủy
Phía đông giáp huyện Hà Trung.
Huyện Vĩnh Lộc nằm trong vùng đồng bằng sông Mã, có diện tích 157,4 km2, cách thành phố Thanh Hóa 45 km về phía tây bắc theo quốc lộ 45, cách thị xã Bỉm Sơn 40 km về phía tây theo quốc lộ 217.

Lịch sử
Thời Trần – Hồ – Lê sơ, huyện Vĩnh Lộc ngày nay có tên là huyện Vĩnh Ninh.

Thời Lê Trung Hưng, do tránh húy vua Lê Trang Tông nên gọi là huyện Vĩnh Phúc.

Từ thời Tây Sơn, do tránh tên húy của cha vua Quang Trung (là Hồ Phi Phúc) mà gọi là huyện Vĩnh Lộc như hiện nay.

Vĩnh Lộc thời nhà Trần là thái ấp của Lê Tần, một danh tướng trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất; quê hương của Trần Khát Chân, danh tướng cuối đời nhà Trần; của các chúa Trịnh, thái tể Hoàng Đình Ái, trạng nguyên Trịnh Tuệ, Trịnh Khả, Trịnh Duy Sản… là những danh tướng thời nhà Hậu Lê và của Tống Duy Tân, danh sĩ chống thực dân Pháp.

Ngày 11 tháng 9 năm 1964, sáp nhập xã Cẩm Minh thuộc huyện Cẩm Thủy vào huyện Vĩnh Lộc và chia thành 2 xã: Vĩnh Quang và Vĩnh Yên[2].

Năm 1977, huyện được hợp nhất với huyện Thạch Thành thành huyện Vĩnh Thạch. Nhưng đến năm 1982 lại được tách ra thành 2 huyện như cũ.

Ngày 28 tháng 1 năm 1992, thành lập thị trấn Vĩnh Lộc, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Lộc, trên cơ sở một phần diện tích và dân số của các xã Vĩnh Thành, Vĩnh Phúc và Vĩnh Tiến.

Ngày 16 tháng 10 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa (nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2019)[3]. Theo đó:

Sáp nhập hai xã Vĩnh Ninh và Vĩnh Khang thành xã Ninh Khang
Sáp nhập hai xã Vĩnh Minh và xã Vĩnh Tân thành xã Minh Tân
Sáp nhập xã Vĩnh Thành vào thị trấn Vĩnh Lộc.
Huyện Vĩnh Lộc có 1 thị trấn và 12 xã như hiện nay.

Leave a Reply