mẫu áo bóng đá không logo mới nhất 2022 RO-MESSI 03 Tại Huyện Mường Lát Tỉnh Thanh Hóa

Địa lý
Huyện Mường Lát có vị trí tiếp giáp:

Phía bắc giáp huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
Phía tây và nam giáp nước bạn Lào
Phía đông và đông nam giáp huyện Quan Hóa.
Vào thời điểm năm 2018, diện tích tự nhiên của huyện là 810,65 km²[2]. Dân số: 41.640 người[2], có 6 dân tộc sinh sông là Thái, Mông, Mường, Dao, Khơ Mú và Kinh, trong đó dân tộc Thái và Mông chiếm đa số.

Lịch sử
Huyện Mường Lát được thành lập vào ngày 18 tháng 11 năm 1996 trên cơ sở tách 6 xã: Trung Lý, Tam Chung, Pù Nhi, Tén Tằn, Quang Chiểu, Mường Chanh thuộc huyện Quan Hóa.

Ngày 5 tháng 8 năm 1999, thành lập xã Mường Lý trên cơ sở 12.009 ha diện tích tự nhiên và 3.874 nhân khẩu của xã Trung Lý.

Ngày 6 tháng 11 năm 2003, thành lập thị trấn Mường Lát, thị trấn huyện lỵ huyện Mường Lát trên cơ sở 850 ha diện tích tự nhiên và 2.850 nhân khẩu của xã Tam Chung.

Ngày 23 tháng 12 năm 2008, thành lập xã Nhi Sơn trên cơ sở điều chỉnh 3.684,61 ha diện tích tự nhiên và 2.029 nhân khẩu của xã Pù Nhi.

Ngày 1 tháng 12 năm 2019, sáp nhập xã Tén Tằn vào thị trấn Mường Lát.[3]

Leave a Reply