Mẫu áo bóng đá không logo mới nhất RO-JAMES 01 tại Huyện Thường Xuân Tỉnh Thanh Hóa

Địa lý
Huyện Thường Xuân nằm ở phía tây tỉnh Thanh Hóa, có vị trí địa lý:

Phía bắc giáp huyện Lang Chánh và huyện Ngọc Lặc
Phía đông giáp huyện Thọ Xuân, huyện Triệu Sơn và huyện Như Thanh
Phía nam giáp huyện Như Xuân
Phía tây giáp huyện Quỳ Châu và huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.
Phía tây bắc có 17 km đường biên giới chung với Lào.
Huyện Thường Xuân có diện tích tự nhiên 1.107,17 km², là huyện rộng nhất tỉnh Thanh Hóa, dân số năm 2018 là 104.920 người, gồm các dân tộc: Thái, Mường, Kinh, mật độ dân số đạt 95 người/km2.

Địa hình huyện chủ yếu là đồi núi thấp, bị chia cắt nhiều, độ dốc lớn, có các đỉnh núi: Bù Chò (1.563 m), Bù Rinh (1.291m). Có Sông Chu, Sông Dát chảy qua. Có đường biên giới với nước Lào ở phía tây huyện. Đất rừng chiếm khoảng 80% diện tích.

Hành chính
Huyện Thường Xuân có 16 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Thường Xuân (huyện lỵ) và 15 xã: Bát Mọt, Luận Khê, Luận Thành, Lương Sơn, Ngọc Phụng, Tân Thành, Thọ Thanh, Vạn Xuân, Xuân Cao, Xuân Chinh, Xuân Dương, Xuân Lẹ, Xuân Lộc, Xuân Thắng, Yên Nhân.

Lịch sử
Sau năm 1954, huyện Thường Xuân có 13 xã: Bát Mọt, Luận Khê, Tân Thành, Thắng Lộc, Thọ Thanh, Vạn Xuân, Xuân Cẩm, Xuân Dương, Xuân Khao, Xuân Lẹ, Xuân Liên, Xuân Mỹ, Yên Nhân.

Ngày 25 tháng 6 năm 1963, chuyển xã Lương Ngọc thuộc huyện Ngọc Lặc về huyện Thường Xuân quản lý và chia thành 2 xã: Lương Sơn và Ngọc Phụng; chia xã Xuân Khê thành 2 xã: Luận Khê và Xuân Cao; chia xã Xuân Lẹ thành 2 xã: Xuân Lẹ và Xuân Chinh.

Ngày 29 tháng 9 năm 1983, chia xã Thắng Lộc thành hai xã lấy tên là xã Xuân Lộc và xã Xuân Thắng; thành lập một xã mới lấy tên là xã Luận Thành trên cơ sở tách xóm Thành Thắng của xã Tân Thành, xóm Khe Hạ của xã Luận Khê và xóm Cao Thắng của xã Xuân Cao.

Ngày 3 tháng 6 năm 1988, tách 184,95 ha diện tích tự nhiên với 2.566 nhân khẩu của xã Xuân Dương và 68,19 ha diện tích tự nhiên với 363 nhân khẩu của xã Ngọc Phụng để thành lập thị trấn Thường Xuân, thị trấn huyện lỵ huyện Thường Xuân.

Ngày 3 tháng 4 năm 2008, giải thể 3 xã Xuân Khao, Xuân Liên, Xuân Mỹ để xây dựng hồ chứa nước Cửa Đặt[2].

Ngày 1 tháng 12 năm 2019, sáp nhập xã Xuân Cẩm vào thị trấn Thường Xuân.[3]

Leave a Reply