Mẫu áo bóng đá tự thiết kế không logo đẹp RO-FERGUSON tại Huyện Hà Trung Tỉnh Thanh Hóa

Địa lý
Huyện Hà Trung nằm bên sườn núi Tam Điệp, có vị trí địa lý:

Phía bắc giáp thị xã Bỉm Sơn và huyện Yên Mô, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
Phía nam giáp huyện Hậu Lộc
Phía tây giáp huyện Thạch Thành và huyện Vĩnh Lộc
Phía đông giáp huyện Nga Sơn.
Đây là địa phương có tuyến Đường cao tốc Ninh Bình – Thanh Hóa đang được xây dựng đi qua.

Thị xã Bỉm Sơn ngăn cách xã Hà Vinh với phần còn lại của huyện Hà Trung.

Hành chính
Huyện Hà Trung có 20 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Hà Trung (huyện lỵ) và 19 xã: Hà Bắc, Hà Bình, Hà Châu, Hà Đông, Hà Giang, Hà Hải, Hà Lai, Hà Lĩnh, Hà Long, Hà Ngọc, Hà Sơn, Hà Tân, Hà Thái, Hà Tiến, Hà Vinh, Hoạt Giang, Lĩnh Toại, Yên Dương, Yến Sơn.

Lịch sử
Huyện Hà Trung được hình thành từ rất sớm, là một trong những cái nôi của dân tộc Việt Nam: Thời thuộc Hán, là miền đất thuộc huyện Dư Phát. Thời Tam Quốc – Lưỡng Tấn – Nam Bắc triều, là miền đất thuộc huyện Kiến Sơ. Thời Tùy – Ðường, là miền đất thuộc huyện Nhật Nam và một phần thuộc huyện Sùng Bình. Thời Trần – Hồ, huyện Hà Trung thuộc châu Ái, trấn Thanh Ðô; phần đất phía Bắc huyện Hà Trung ngày nay nằm trong huyện Tống Giang, thuộc châu Ái. Thời thuộc Minh, là phần đất chủ yếu của huyện Tống Giang. Thời Lê, đổi Tống Giang thành Tống Sơn và đặt phủ Hà Trung gồm 4 huyện: Tống Sơn, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Nga Sơn. Trong đó, huyện Tống Sơn là huyện Hà Trung ngày nay. Thời Nguyễn, huyện Tống Sơn do phủ Hà Trung kiêm lý. Tống Sơn là đất xuất tích của triều Nguyễn.

Năm Gia Long thứ 3, Tống Sơn được gọi là quý huyện, Gia Miêu được gọi là quý hương. Về sau, huyện Tống Sơn được đổi thành phủ Hà Trung.

Sau năm 1945, phủ Hà Trung được đổi thành huyện Hà Trung, gồm 10 xã: Hòa Bình, Hoạt Giang, Lĩnh Toại, Lĩnh Trang, Long Khê, Ngọc Âu, Tân Tiến, Thái Lai, Tống Giang, Yến Sơn.

Leave a Reply