Thẻ: Thị Trấn Ngọc Lặc

Mẫu áo bóng đá không logo đẹp nhất 2022 RO-INIESTA Tại Huyện Ngọc Lặc Tỉnh Thanh Hóa

Địa lý Diện tích tự nhiên của huyện là 497,2 km². Tổng dân số là 136.210 người (2018), bình quân 274 người/km², gồm các dân tộc: Mường, Dao, Thái, Kinh. Địa hình phức tạp, đồi …